TINK

01-01-2019

Training 6 dagdelen

per person /

650

TINK

Teacher

Carolina Bakker

Category

Communicatie

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Voor wie

JIJ als pedagogisch medewerker bij KSH gaat in deze training het beste uit jezelf naar boven halen op het gebied van Taal en Interactievaardigheden met Kinderen. Naast video coaching op interactievaardigheden is er ruimte om extra aandacht aan taal te besteden. In de training staan steeds de volgende vragen centraal: Wat doe je?, Wat zeg je? En Hoe zeg je dat? De training kan gevolgd worden voor BSO en KDV medewerkers waarbij het de voorkeur heeft dat er steeds minimaal 2 pm-ers uit 1 team de training volgen.

Waarover

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.  Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Video-coaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak. Na het volgen van de TINK training kan jij dus nog beter uit de voeten met je dagelijkse werkzaamheden. Bovendien zal het je van pas komen bij het maken van de video-opnames voor het groeps-observeren.

Inhoud

Kernwoorden van de methode zijn:
 • Aanbieden van rijke taal
 • Video coaching
 • Samen, met je maatje, (verder) werken op je locatie

Resultaat

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In je teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal. De cursist kan: - de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen - tijdens teambijeenkomsten kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega's - de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren  

Studiebelasting

 • 6 bijeenkomsten van een dagdeel
 • Praktijkopdrachten naar aanleiding van de inhoud van de lessen
 • Lezen van bijhorende reader
 • Schrijven van een portfolio naar aanleiding van de inhoud van de lessen

Belangrijk

 • Kosten van de training € 650,-
 • Deelname na overleg met je leidinggevende
 • Voor deze opleiding gelden de algemene opleidingsvoorwaarden van KSH
 • Deze training wordt jaarlijks gegeven, bij voldoende animo

Our Main Teachers

Trainer Ben ik in Beeld en TINK

Trainer Gordon en Tink.

Price : 650 €

Max Availability : 20

Difficulty : Gemiddeld

Location : Regio Amsterdam Regio Rotterdam

Typology : Medewerker KSH

Question  Studeren bij KSH